TOP

แข่งขันการอ่านเอาเรื่อง

เด็กหญิงจิรวรรณ แย้มบัว สอบการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) คัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ
เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  กรุงเทพมหานคร

Comments

Powered by Facebook Comments